Caltha palustris subsp. palustris / Gewone dotterbloem

Familie: Ranunculaceae / Ranonkelfamilie
Omschrijving: De dotterbloem groeit aan slootkanten, waar ze op sommige plekken in het vroege voorjaar mooie gele linten kunnen vormen.
Plant heeft opgaande, aan de bovenkant vertakte stengels. Bloemen hebben een doorsnede van 2-5cm.
Groeit op natte, voedselrijke grond aan waterkanten, in graslanden, rietlanden, moerasbossen en brongebieden.
Hoogte: 20 tot 40cm
Kleur: geel, Fel dooiergeel.
Bloeitijd: april-mei
Voedselrijkdom: voedselrijk
Vochtigheid: nat
Licht: zon
1000 zaden gewicht: 0,90
Zaden per gram: 1.111
Zaaiinstructies: Zaad is ca. 1 jaar kiemkrachtig, bij voorkeur voor de winter zaaien. Kiemt vaak pas na de winter.
Insectenplant: Ja
Prijs per gram: € 7,59   


Gewone dotterbloem is te vinden bij de volgende mengsels: