Anthoxanthum odoratum / Gewoon reukgras

Familie: Poaceae
Omschrijving: Gewoon reukgras is een vaste, zodevormende plant, die behoort tot de grassenfamilie (Gramineae of Poaceae). De plant heeft een toffee-achtige (coumarine) geur, waaraan de plant de Nederlandse naam te danken heeft, evenals de bijnaam toffeegras.
Hoogte: 60 tot 80cm
Bloeitijd: april-juni
Kalkhoudend: kalkarm, kalkrijk
Voedselrijkdom: voedselarm, matig voedselrijk
Vochtigheid: droog, nat
Licht: zon
 
Prijs per 10 gram: € 3,00
Prijs per 100 gram: € 11,26 


Gewoon reukgras is te vinden bij de volgende mengsels: