Papaver argemone / Ruige klaproos

Familie: Papaveraceae / Papaverfamilie
Omschrijving: De stengels zijn ruw behaard. De langwerpige bladeren zijn bijna dubbel geveerd met smalle lijnvormige slippen met aan de top een stekelpunt.
De kroonbladen zijn vuurrood met aan de voet meestal een zwarte vlek. Ze zijn 1½ tot 2½ cm lang, vrij smal en bedekken elkaar nauwelijks.
Hoogte: 20 tot 40cm
Kleur: rood, zwart
Bloeitijd: mei-juli
Levensduur: 1-jarig
Grondsoort: zand, leem, zavel, stikstof rijk
Kalkhoudend: kalkarm, neutraal
pH (zuurgraad: zwak zuur, neutraal
Voedselrijkdom: matig voedselarm, matig voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig vochtig
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Groeit in graanakkers op leemhoudend zand, op spoorwegterreinen en op omgewerkte plaatsen, op stortterreinen en op braakliggende grond. Op ruderale plaatsen, in zandige bermen en op zanddijkjes.
Verspreiding: Het meest nog in het rivierengebied en in de binnenduinrand, zeldzaam in het zuiden en zeer zeldzaam in het noordoosten.
1000 zaden gewicht: 0,15
Zaden per gram: 6.666 - hommels
Prijs per gram: € 3,00