Succisa pratensis / Blauwe knoop

Familie: Caprifolaceae / Kamperfoeliefamilie
Omschrijving: Plant met opstijgende of rechtopstaande stengels. IJle bloeiwijze begint halfbolvormig later bolvormig, die duidelijk boven de bladeren uitsteekt.
Hoogte: 30 tot 90cm
Kleur: blauw
Bloeitijd: juli-sept
Levensduur: meerjarig of vast
Grondsoort: zand, leem, veen
pH (zuurgraad: zwak zuur, neutraal
Voedselrijkdom: matig voedselarm, matig voedselrijk
Vochtigheid: matig vochtig, vochtig, nat
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Grasland (schraal hooiland, blauwgrasland, heischraal grasland, hoge randen in beekbegeleidend grasland), zeeduinen (oud duingrasland), bermen, zandruggen in veenmoerassen, legakkers tussen petgaten en in oud veenmosrietland.
Verspreiding: Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in Zuidoost-Fryslân, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vrij zeldzaam in Noord-Brabant en Limburg. Elders zeer zeldzaam. Niet in zeekleigebieden.
1000 zaden gewicht: 1,60
Zaden per gram: 625
Zaaiinstructies: Koudekiemer. De eerste 2–4 weken na het zaaien dient het uitzaaisel warm (ca. +18–22°C) en vochtig gehouden te worden. Pas na deze periode het zaaisel voor ongeveer 4–6 weken kouder zetten bij een temperatuur tussen –4 en +4°C. Overschrijding van de genoemde temperaturen tijdens de koudeperiode is niet schadelijk, maar maakt wèl een verlengde koudeperiode noodzakelijk. De opbouw van het noodzakelijke kiemingshormoon kan dan vertraagd of onderbroken zijn. Een sneeuwdek tijdens de koudeperiode heeft voordelen. De temperatuur onder een sneeuwdek blijkt vaak de optimale te zijn, namelijk tussen de –4 en 0°C. Ook blijft het zaaisel vochtig terwijl de smeltende sneeuw de zaadhuid poreus maakt, wat van voordeel is op de kieming van het zaad. Kort na de koudeperiode dient het zaaisel niet te worden blootgesteld aan hoge temperaturen. De optimale temperatuur ligt dan tussen de +5 en +12°C, dit geldt ook als de kieming al begonnen is. Voor dergelijke zaaisels is de ideale plek (ook nog in maart, april of mei) buiten in de volle grond, in een bak of koude kas.
Vlinderplant: Ja - nectarplant
Insectenplant: Ja - wilde bijen, hommels, Drachtplant.
Medicinale plant: Medicinale plant.
Prijs per gram: € 3,90
Prijs per 10 gram: € 21,45  


Blauwe knoop is te vinden bij de volgende mengsels: