Lysimachia vulgaris / Grote wederik

Familie: Primulaceae of primulafamilie
Omschrijving: Rechtopstaande plant met sprekende, gele bloemen en rolronde stengels. Bladeren staan tegenover elkaar of in kransen van 3 of 4. Bloemen staan in pyramidevormige, onderaan bebladerde pluimen.
Hoogte: 60 tot 150cm
Kleur: geel
Bloeitijd: juni-aug
Levensduur: meerjarig of vast
Grondsoort: zand, leem, veen, (laagveen).
pH (zuurgraad: zwak zuur, neutraal
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: vochtig, nat
Licht: zon, halfschaduw
Natuurlijke standplaats: Zeeduinen (duinvalleien en op onderstoven humuslagen), moerassen (o.a. rietland en verlandende sloten), waterkanten (o.a. langs greppels en sloten), bij bronnen, ijsbaantjes, langs spoorwegen (spoordijken), heide (langs schelpenpaadjes), afgravingen (zand- en leemgroeven), grasland (nat, licht bemest grasland, hooiland en blauwgrasland), bermen, bossen (moerasbossen en langs bospaden), hoge delen van grienden en struwelen.
Verspreiding: Zeer algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, in het waddengebied en in Flevoland.
1000 zaden gewicht: 0,30
Zaden per gram: 3.333
Zaaiinstructies: Gewoonlijk kiemt dit zaad snel. Als er na 3–4 weken nog geen kieming is dan kan het zaaisel een koudeperiode worden gegeven van 2– 4 weken.
Insectenplant: Ja - wilde bijen, De plant vormt olieklieren aan de voet van meeldraden, die door slobkousbijen, samen met het stuifmeel verzameld wordt.
Medicinale plant: Medicinale plant.
Bijzonderheden: Worteldiepte 20-100cm.
Prijs per gram: € 3,18
Prijs per 10 gram: € 17,78
Prijs per 100 gram: € 103,13 


Grote wederik is te vinden bij de volgende mengsels: