Lathyrus pratensis L. / Veldlathyrus

Familie: Fabaceae of vlinderbloemigefamilie
Omschrijving: Een wat warrig groeiende plant met mooie gele bloemen, die in een tros met 2 tot 12 bijeen staan. Groeit m.b.v. zijn ranken in het gewas omhoog. Maakt ondergrondse uitlopers.
Hoogte: 30 tot 120cm
Kleur: geel
Bloeitijd: juni-aug
Levensduur: meerjarig of vast
Grondsoort: alle grondsoorten
Kalkhoudend: neutraal, kalkhoudend
pH (zuurgraad: zwak zuur, neutraal
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: matig vochtig, vochtig, nat
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Grazige ruigten, vochtig, licht bemest grasland, bermen, dijken, waterkanten, langs spoorwegen, grazige duinvalleien, bosranden, struwelen, heggen, wanden van klei- en leemgroeven en opgespoten grond.
Verspreiding: Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zuidoost-Fryslân, Drenthe en in delen van Gelderland en Overijssel.
1000 zaden gewicht: 11,00
Zaden per gram: 90
Zaaiinstructies: Koudekiemer met harde huid. De eerste 2–4 weken na het zaaien het zaaisel warm (ca. +18–22°C) en vochtig houden, zodat de zaden vocht op kunnen nemen. Pas na deze periode het zaaisel voor ongeveer 4–6 weken kouder zetten bij een temperatuur tussen –4 en +4°C. Een mechanische beschadiging van de zaadhuid kan helpen om het zaad sneller te laten zwellen. Een methode is het zaad in droog, scherp zand of tussen schuurpapier te wrijven.
Vlinderplant: Ja - nectarplant
Insectenplant: Ja - wilde bijen, hommels, Drachtplant
Bijzonderheden: Worteldiepte tot ca. 1m.
Prijs per gram: € 6,56
Prijs per 10 gram: € 36,74