Referenties

Referenties

Voor meer informatie over aanleg en onderhoud van natuurrijk groen verwijzen wij u onder andere naar de volgende literatuur.

Literatuur:

  • Aanleg en ontwikkeling van natuurrijke wegbermen, Rapport C5, IKC
  • De bonte berm, P. Zonderwijk, 1979, Z&K Ede
  • Ecologisch groenbeheer, A. Koster, 2001, Schuyt & Co
  • Ecologisch groenbeheer in de praktijk, K. Boer, 1993, IPC Groene ruimte
  • Tuin vol wilde planten, G. Londo & J. den Hengst, 1993, Terra, Warnsveld en Ver. Natuurmonumenten.
  • Rapport van der Zee
  • Vademecum wilde planten, A. Koster, 1993, Schuyt & Co/Marc van der Wiele.
  • Verspreiding van zaden, F. Bouman et al, 2000, KNNV

Literatuur gebruikt voor website:

 


voorbeeld