13400
Bij1.1 Bijenmengsel 1-jarig

Omschrijving: Kleurrijk mengsel met 1-jarige, inheemse en niet inheemse soorten, voor een bijenrijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor tuinen en parken.
Levensduur: 1-jarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 30 tot 120cm
Grondsoort: alle grondsoorten
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot half juni
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 150g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.
Interessant voor: wilde bijen, hommels, andere insecten
Dit mengsel bevat een aantal niet inheemse soorten.

Prijs per 10 gram: € 3,50
Prijs per 100 gram: € 13,92
Prijs per kg: € 90,47

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.