13300
Dt3 Dijk en taludmengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Toepassing: Dijken, taluds en bermen.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 20 tot 100cm
Grondsoort: zavel, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Dit mengsel is een samenvoeging van het oude Dt1 en Dt2 mengsel.
Kan gecombineerd worden met A1 voor een vollere bloei in het 1e jaar.

Prijs per 10 gram: € 5,25
Prijs per 100 gram: € 33,14
Prijs per kg: € 215,38

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.