13200
Bg2 Mengsel voor tijdelijk natuur

Omschrijving: Zeer kleurrijk mengsel met 1 en 2-jarige en kortlevende, ruderale soorten speciaal geschikt voor tijdelijke natuur.
Toepassing: Terreinen die een kort aantal jaren braakliggen.
Bloeitijd: mei tot sept
Hoogte: 40 tot 150cm
Grondsoort: alle grondsoorten
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: gemiddeld 100g/100m2
Beheer: In het 3e jaar licht grondbewerking en evt. bij zaaien met 1-jarigen.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.

Prijs per 10 gram: € 4,45
Prijs per 100 gram: € 28,09
Prijs per kg: € 182,58

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.