12500
Fab1 FAB / Akkerrandmengsel 1-jarig
Functioneel Agro Biodiversiteit mengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 1 en 2-jarige soorten die niet alleen mooi zijn, maar ook insecten aantrekken voor de biologische bestrijding van plagen.
Toepassing: Voor akkerranden en overhoeken in de zon.
Levensduur: 2-jarig
Hoogte: 30 tot 120cm
Grondsoort: alle grondsoorten
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: mrt tot juni en aug tot okt
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Beheer: Voor behoud van het mengsel moet elke 2 jaar de grond bewerkt of opnieuw gezaaid worden.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, hommels, andere insecten
Dit mengsel bevat een aantal niet inheemse soorten.

Prijs per 10 gram: € 3,50
Prijs per 100 gram: € 15,76
Prijs per kg: € 102,46

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.