12400
Bij3 Bijenmengsel inheems meerjarig

Omschrijving: Kleurrijk mengsel met meerjarige, inheemse soorten voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Voor een duurzame bijvriendelijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor bermen en bloemenweides, tuinen en parken.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40-120cm
Grondsoort: zand, lichte klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig droog
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober.
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.
Heeft u zware kleigrond? informeer naar ons meerjarig bijenmengsel voor zware kleigrond.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, hommels, andere insecten

Prijs per 10 gram: € 7,30
Prijs per 100 gram: € 46,12
Prijs per kg: € 299,75

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.