12400
Bij3 Bijenmengsel inheems meerjarig

Omschrijving: Kleurrijk mengsel met meerjarige, inheemse soorten voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Voor een duurzame bijvriendelijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor bermen en bloemenweides, tuinen en parken.
Levensduur: meerjarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40-120cm
Grondsoort: zandig tot lichte kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober.
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.

Heeft u zware kleigrond? informeer naar ons meerjarig bijenmengsel voor zware kleigrond.


Interessant voor vlinders/bijen: vlinders, bijen, hommels en andere insecten

Prijs per 10 gram: € 7.30
Prijs per 100 gram: € 45.40
Prijs per kg: € 295.00

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.