12300
Bij2 Bijenmengsel 2-jarig inheems

Omschrijving: Kleurrijk  mengsel met 1 en 2-jarige, inheemse soorten, voor een bijenrijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor akkerranden en bloemenweides, tuinen en parken.
Levensduur: 1-en 2-jarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 30-120cm
Grondsoort: zandig tot lichte kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 50-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Beheer: Voor behoud van het mengsel moet elke 2 jaar de grond bewerkt of opnieuw gezaaid worden.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.
Om het mengsel het 1e jaar wel mooier te maken hebben we de volgende soorten toegevoegd: Centaurea cyanus en Malva moschata.
Interessant voor vlinders/bijen: bijen, hommels en andere insecten

Prijs per 10 gram: € 4.45
Prijs per 100 gram: € 28.00
Prijs per kg: € 182.03

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.