12200
Bij1 Bijenmengsel 2-jarig

Omschrijving: Kleurrijk  mengsel met 1 en 2-jarige, inheemse en niet inheemse soorten, voor een bijenrijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor tuinen en parken.
Levensduur: 1-en 2-jarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40-120cm
Grondsoort: zandig tot lichte kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot juli
Zaaidichtheid: 50-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 125g/100m2.
Bijzonderheden: Dit mengsel is uit het assortiment en niet meer leverbaar. Het is vervangen door Bij1.1 Bijenmengsel 1-jarig.
Interessant voor vlinders/bijen: bijen, hommels en andere insecten
Dit mengsel bevat een aantal niet inheemse soorten.

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.