12100
Bwv1 Beweidingsmengsel veengrond

Omschrijving: Bloemenmengsel dat de weide niet alleen opfleurt, maar de weide extra smakelijk maakt voor het vee.
Zeer geschikt voor extensieve beweiding en voor weidevogels.
Toepassing: Geschikt voor begrazing en voor hooiland
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40 tot 100cm
Grondsoort: veen
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: matig vochtig, nat
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel bevat geen graszaad. Wordt er daadwerkelijk beweid dan combineren met inzaai van graszaad.
.

Prijs per 10 gram: € 5,40
Prijs per 100 gram: € 34,03
Prijs per kg: € 221,22

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.