12000
Bwk1 Beweidingsmengsel kleigrond

Omschrijving: Bloemenmengsel dat de weide niet alleen opfleurt, maar de weide extra smakelijk maakt voor het vee.
Zeer geschikt voor extensieve beweiding en voor weidevogels.
Volop bloei vanaf het 2e jaar.
Toepassing: Geschikt voor begrazing en voor hooiland
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40 tot 100cm
Grondsoort: zavel, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: droog, vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel bevat geen graszaad. Wordt er daadwerkelijk beweid dan combineren met inzaai van graszaad.
 

Prijs per 10 gram: € 5,10
Prijs per 100 gram: € 32,13
Prijs per kg: € 208,85

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.