11900
Bwz1 Beweidingsmengsel zandgrond

Omschrijving: Bloemenmengsel dat de weide niet alleen opfleurt, maar de weide extra smakelijk maakt voor het vee.
Zeer geschikt voor extensieve beweiding en voor weidevogels.
Toepassing: Geschikt voor begrazing en voor hooiland
Levensduur: meerjarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40-120cm
Grondsoort: zand tot lichte zavel
Voedselrijkdom: matig voedselarm tot matig voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel bevat geen graszaad. Wordt er daadwerkelijk beweid dan combineren met inzaai van graszaad.
 

Prijs per 10 gram: € 4.75
Prijs per 100 gram: € 30.18
Prijs per kg: € 196.20

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.