11900
Bwz1 Beweidingsmengsel zandgrond

Omschrijving: Bloemenmengsel dat de weide niet alleen opfleurt, maar de weide extra smakelijk maakt voor het vee.
Zeer geschikt voor extensieve beweiding en voor weidevogels.
Toepassing: Geschikt voor begrazing en voor hooiland
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40 tot 120cm
Grondsoort: zand, lichte zavel
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Mengsel bevat geen graszaad. Wordt er daadwerkelijk beweid dan combineren met inzaai van graszaad.
 

Prijs per 10 gram: € 4,90
Prijs per 100 gram: € 30,96
Prijs per kg: € 201,21

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.