11800
Bg1 Braak en groenbemestingsmengsel

Omschrijving: Een 1-jarig mengsel met leuk bloemen en groenbemesters. Geschikt voor locaties die tijdelijk geen andere bestemming hebben of voor bodemverbetering.
Toepassing: Braakliggend, ruderaal terrein, moestuin of tuin voor binnen de bebouwde kom.
Levensduur: 1-jarig
Bloeitijd: juni tot okt
Hoogte: 40 tot 80cm
Grondsoort: alle grondsoorten
Voedselrijkdom: voedselrijk
Vochtigheid: droog, vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: half mrt tot half juni
Zaaidichtheid: 50-300g per 100m2. Gemiddeld 200g/100m2.
Beheer: Voor behoud van het mengsel moet elk jaar de grond bewerkt of opnieuw gezaaid worden.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.
Tijdelijk is de gele lupine vervangen door de blauwe lupine.

Prijs per 10 gram: € 3,50
Prijs per 100 gram: € 8,82
Prijs per kg: € 57,33

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.