11700
Vog1 Vogelmengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 1, 2 en meerjaarige soorten, voor een langdurend resultaat.
Voor een vogelrijke tuin, hun zaden worden graag gegeten door vogels.
Toepassing: Akkerranden, bloemenweide, tuin en park.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 50 tot 150cm
Grondsoort: alle grondsoorten
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot juli
Zaaidichtheid: 50-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 150g/100m2.
Beheer: Zonder grondbewerking verdwijnen 1-Jarige soorten geleidelijk na het 1e jaar.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor vogels.
Dit mengsel bevat een aantal niet inheemse soorten.

Prijs per 10 gram: € 4,05
Prijs per 100 gram: € 25,32
Prijs per kg: € 164,59

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.