11300
Vb1 Vlinder en bijenmengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel bevat 1, 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat.
Bloemen trekken vlinders en bijen aan.
Algemeen toepasbaar.
Toepassing: Grasland, bloemenweide, berm, park en tuin.
Levensduur: meerjarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 30-150cm
Grondsoort: lichte zavel tot kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: matig droog tot vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Beheer: 1-Jarige soorten verdwijnen geleidelijk na het 1e jaar, zonder grondbewerking.
Bijzonderheden: Bloemenmengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.
Interessant voor vlinders/bijen: vlinders, bijen, hommels en andere insecten

Prijs per 10 gram: € 5.00
Prijs per 100 gram: € 31.78
Prijs per kg: € 206.56

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.