11300
Vb1 Vlinder en bijenmengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel bevat 1, 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat.
Bloemen trekken vlinders en bijen aan.
Algemeen toepasbaar.
Toepassing: Grasland, bloemenweide, berm, park en tuin.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 30 tot 150cm
Grondsoort: lichte zavel, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: matig droog, vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Beheer: 1-Jarige soorten verdwijnen geleidelijk na het 1e jaar, zonder grondbewerking.
Bijzonderheden: Bloemenmengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, hommels, andere insecten

Prijs per 10 gram: € 5,10
Prijs per 100 gram: € 32,30
Prijs per kg: € 209,93

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.