10800
Ro1 Rietland en oevermengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 1, 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Toepassing: Moeras, rietland en oevervegetatie, maar ook als ruigtkruidenvegetatie.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 30 tot 150cm
Grondsoort: zand, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: vochtig, nat
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.

Prijs per 10 gram: € 9,75
Prijs per 100 gram: € 61,46
Prijs per kg: € 399,49

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.