10700
Gr5 Graslandmengsel binnen de bebouwde kom

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Samengesteld op basis van de mooie bloemen.
Toepassing: Bloemenweide, berm, tuin en park.
Levensduur: meerjarig
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 20-150cm
Grondsoort: zandig tot lichte kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Bloemenmengsel bevat niet algemeen voorkomende soorten, voor gebruik binnen de bebouwde kom.
Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.

Prijs per 10 gram: € 8.25
Prijs per 100 gram: € 52.18
Prijs per kg: € 339.19

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.