10500
Gr3 Graslandmengsel vochtig tot natte grond

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 1, 2 en meerjarige soorten voor vochtig tot natte grond. Heeft een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Geeft een schitterend beeld als de echte koekoeksbloem vol op in bloei staat!
Toepassing: Grasland, (veen) weide, berm.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 30 tot 150cm
Grondsoort: zavel, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: vochtig, nat
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Ecologisch mengsel gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.

Bevat geen grassen.

Prijs per 10 gram: € 9,60
Prijs per 100 gram: € 60,50
Prijs per kg: € 393,27

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.