10500
Gr3 Graslandmengsel vochtig tot natte grond

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 1, 2 en meerjarige soorten voor vochtig tot natte grond. Heeft een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Geeft een schitterend beeld als de echte koekoeksbloem vol op in bloei staat!
Toepassing: Grasland, (veen) weide, berm.
Levensduur: meerjarig
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 30-150cm
Grondsoort: zavel tot kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: vochtig tot nat
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Ecologisch mengsel gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.

Prijs per 10 gram: € 9.20
Prijs per 100 gram: € 58.07
Prijs per kg: € 377.47

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.