10400
Gr2 Graslandmengsel zwaardere grond

Omschrijving: Bloemrijk mengsel met 1, 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Toepassing: Grasland, (veen)weide, bloemenweide, berm, op zavelige tot zware kleigrond
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 30 tot 150cm
Grondsoort: zavel, klei
Voedselrijkdom: voedselrijk
Vochtigheid: matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Ecologisch mengsel gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.
Kan gecombineerd worden met A1 voor een vollere bloei in het 1e jaar.
We hebben de grote rarelaar vervangen door de kleine ratelaar.

Bevat geen grassen.

Prijs per 10 gram: € 6,10
Prijs per 100 gram: € 38,33
Prijs per kg: € 249,17

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.