10200
A2 Akkerbloemenmengsel 2-jarig

Omschrijving: Kleurrijk mengsel met 1 en 2-jarigen soorten, voor een zonnige plek.
Toepassing: Akker, tuin en park op open en bewerkte grond.
Levensduur: 2-jarig
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40 tot 150cm
Grondsoort: zand, löss, mergel, leem, lichte zavel, zavel, lichte klei, klei, zware kleigrond
Kalkhoudend: kalkarm, neutraal, kalkhoudend
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig droog, matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: half maart tot half juni en aug tot okt
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Beheer: Voor behoud van het mengsel moet elke 2 jaar de grond bewerkt of opnieuw gezaaid worden.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, honingbijen, hommels, zweefvliegen, andere insecten

Prijs per 10 gram: € 3,55
Prijs per 100 gram: € 18,28
Prijs per kg: € 118,81

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.