13800
Bij1.2 Bijenmengsel 1-jarig inheems

Omschrijving:

Kleurrijk  mengsel met voor een bijenrijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor akkerranden en bloemenweides, tuinen en parken.
Levensduur:
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40-100cm
Grondsoort: zandig tot lichte kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselarm tot matig voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: half maart tot half juni, aug tot begin okt.
Zaaidichtheid: Gemiddeld 100g/100m2.
Interessant voor vlinders/bijen: vlinders, bijen, hommels en andere insecten

Prijs per 10 gram: € 3.70
Prijs per 100 gram: € 23.31
Prijs per kg: € 151.51

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.