10100
A1 Akkerbloemenmengsel 1-jarig

Omschrijving: Een kleurrijk, 1-jarig mengsel, bestaande uit 1-jarige kruiden, voor een zonnige plek.
Toepassing: Akker, tuin en park op open en bewerkte grond.
Levensduur: 1-jarig
Bloeitijd: mei tot sept
Hoogte: 10 tot 100cm
Grondsoort: zand, löss, mergel, leem, lichte zavel, zavel, lichte klei
Kalkhoudend: kalkarm, neutraal, kalkhoudend
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig droog, matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: half maart tot half juni en aug tot okt
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Geschikt om te combineren met een graslandmengsel of een ander meerjarig mengsel. Maximaal 25% A1.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, honingbijen, hommels, zweefvliegen, andere insecten

Prijs per 10 gram: € 3,50
Prijs per 100 gram: € 17,73
Prijs per kg: € 115,21

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.