Landbouwregeling

Voor wie is de landbouwregeling

De landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer, hoeft geen btw in rekening te brengen en hoeft geen btw-administratie bij te houden. Dit noemen we de landbouwregeling.

Welke goederen en diensten?

De landbouwregeling is van toepassing op de volgende goederen en diensten:

  • agrarische goederen die u zelf hebt geproduceerd of geteeld
  • agrarische diensten die u levert aan andere agrariërs met uw normale bedrijfsmiddelen en personeel, Bijvoorbeeld het bewerken van grond, inzaaien, maaien, oogsten
  • de verkoop van gebruikte bedrijfsmiddelen (roerend en onroerend) en andere in het bedrijf gebruikte goederen

Wanneer kunt u als klant, landbouwforfait als btw aftrekken?

  • Alleen zakelijke klanten. Wanneer u zelf in de btw-regeling zit en u zelf btw moet afdragen aan de fiscus.
    Dit geldt dus niet wanneer u zelf ook van de landbouwregeling gebruik maakt, wanneer u particulier bent, of wanneer uw organisatie niet btw-plichtig is.
  • Over vrijgestelde landbouwproducten betaalt u geen btw. U mag toch 5,4% van de aankoopprijs als btw aftrekken wanneer u van de landbouwer een ondertekende landbouwverklaring hebt ontvangen.

 

voorbeeld