Fleurige zaadmengsels bedreigen Nederlandse flora

NRC - 27-03-2020 - Koos Dijksterhuis

Natuur: Het lijkt zo mooi: bloeiende akkerranden om insecten te helpen. Maar tussen de zaden kunnen insecticiden zitten. Of exoten.

Geef ze bloemen en vlinders fladderen en bijen gonzen! Maar goed dat overheden, natuurclubs en boeren bermen, velden en perceelranden inzaaien met kleurrijke bloemenmengsels, ter verrijking van het verarmde platteland waar nu zelfs de paardenbloem het aflegt tegen mest en glyfosaat. Maar goed dat natuurliefhebbers tegels lichten en zogenoemde zaadbommen verspreiden, als daad van protest tegen de versteende intratuintjes, de saaie parken, de gifgroene gazons. Hoe simpel kan het zijn...

Toch is het minder simpel dan het lijkt. De oogstrelende weiden met korenbloemen, klaprozen, ganzenbloemen en robijnrode inkarnaatklavers zien er feestelijk uit. Maar als het alleen om een kleurtje gaat, kun je net zo goed plastic bloemen neerzetten. Want gunstig voor zeldzame, inheemse insecten en voor het herstel van natuurwaarden is zo’n exotisch bloemenrandje niet per se.

Lees het volledig artikel »

 

De Bolderik is verhuisd en groeit

Agrarisch West-Friesland - april 2019

De Bolderik is op zoek naar telers van wilde bloemenzaden en we willen de bijen en vlinders nog meer in het zonnetje zetten!

Vorig jaar hebben wij na 11 jaar, onze activiteiten van De Bolderik in Abbekerk beeindigd en zijn wij verhuisd naar Onderdijk (Wervershoof). Inmiddels is het grootste deel van het terrein weer ingericht. In Onderdijk hadden wij al een schuur in gebruik voor de verwerking en opslag van onze zaden. We gebruiken nu ook het er achter gelegen land. We zijn van lichte zavelgrond naar zware kleigrond verhuisd, dus ons teeltplan en manier van werken hebben we enigzins aan moeten passen. Sommige soorten zullen het nu beter doen, andere zoals zandblauwtje juist niet. Op de kwekerij willen we nog meer rekening houden met de natuur, nog meer plekjes voor egels, bijen, vlinders etc.

Daarnaast willen we nog meer aandacht vragen voor de bijen en de vlinders die het elk jaar moeilijker krijgen. Bij de museumstoomtram hebben we geadviseerd bij het inzaaien van de 1e stukjes “bijenbloemenweide”. Als iedereen wat meer rekening met ze houdt bv. met de keuze van de planten, of een plekje achteraan in de tuin iets minder netjes houden door wat hoopjes snoeiafval van planten of struiken te laten liggen. Wilt u wat meer weten hoe u de vlinders en de bijen kunt helpen?

Lees het volledig artikel »

 

Groenbeheer biedt kansen voor de toename van lokale biodiversiteit

Stadswerk, maart 2019

Omdat steeds meer wilde planten uit ons land schap verdwijnen, verdwijnen ook steeds meer insectensoorten. Een vicieuze cirkel, want als er weinig insecten zijn om te bestuiven, zullen planten niet of matig zaad kunnen zetten, waardoor populatieherstel van zeldzame planten steeds moeizamer wordt.

Behoud
Het behouden van plantensoorten is belangrijk voor insecten en vogels en via zaadvorming voor de planten zelf, want dit vormt een samenhangend geheel. Het spreekt voor zich dat het matigen en uiteindelijk afzien van het gebruik van insecticiden de basis is om populatieherstel en gezondheid van de samenleving van insecten en wilde planten te bereiken. Nu is het probleem dat er weinig gezonde plantenpopulaties zijn overgebleven. Hieronder volgen drie initiatieven voor herstel en uitbreiding.

Lees het volledig artikel » (PDF-bestand)

 

Wij vertellen graag waarom het gebruik van inheemse bloemen zo belangrijk is

Biojournaal, maart 2019

Vorig jaar is kwekerij De Bolderik na 11 jaar vanuit Abbekerk naar Onderdijk (Wervershoof) verhuisd. “In Onderdijk hadden wij al een schuur in gebruik voor de verwerking en opslag van onze zaden. We gebruiken nu ook het er achter gelegen land. Op de kwekerij willen we nog meer rekening houden met de natuur, nog meer plekjes voor egels, bijen, vlinders et cetera. Wij werken op ecologische wijze, met de natuur, zonder chemische meststoffen en zonder bestrijdingsmiddelen”, vertelt Petra Hageman.

Kwekerij De Bolderik wil nog meer aandacht vragen voor de bijen en vlinders die het elk jaar moeilijker krijgen. “Ook vertellen we graag waarom het gebruik van inheemse bloemen zo belangrijk is. Bij de museumstoomtram hebben we geadviseerd bij het inzaaien van de eerste stukjes ‘bijenbloemenweide’. Als iedereen wat meer rekening met ze houdt bijvoorbeeld met de keuze van de planten of een plekje achteraan in de tuin iets minder netjes houden door wat hoopjes snoeiafval van planten of struiken te laten liggen.”

Lees het volledig artikel »

 

Een bloemenweide vergt zorgvuldig voorbereiding

Uit Hoveniersvak: seizoensmagazine voor de hovenier, aug 2018

Niet alleen bijen en vlinders, maar ook zweefvliegen, hommels, gaasvliegen en noem maar op hebben baat bij een bloemenveld voor voedsel of beschutting. Veel insectensoorten kunnen zich maar op een paar plantensoorten voortplanten, dus meer soorten bloemen, betekent meer insectensoorten. Het aanleggen van een bloemenweide lijkt zo simpel, zegt Petra Hageman van de biologische kwekerij De Bolderik. “ Begroeing een beetje weghalen, zaad uitstrooien, beetje regen erbij en klaar is Kees. In de praktijk ziet dat er toch vaak anders uit.”

“Er groeit alleen maar onkruid” horen we dan en “na acht weken bloeit er nog steeds niets!” Hageman benadrukt dan ook dat goed voorbereiding het halve werk is. “Vaak is er al een tijdje niets met de grond gebeurd. Onkruid heeft all kans gehad om te groeien én zaad te zetten. Door de ‘valskiembed-methode’ toe te passen, kun je een hoop van het onkruidzaad kwijtraken.”

Zaadkieming
Hagema: “De nazomer is de natuurlijke zaaitijd: de bodem is gemiddeld warm en vochtig, maar eigenlijk kunnen veel mengsels het hele jaar door gezaaid worden. Een mengsel met alleen meerjarige soorten kan het eerste jaar meerdere keren worden gemaaid. De vaste soorten kunnen daar tegen, stoelen uit en groeien verder. Het grootste deel van het eenjarige onkruid daarentegen niet. De zaadkieming wordt onder andere bepaald door de zaaidiepte. Die mag niet dieper zijn dan het zaad dik is, dus zo ondiep mogelijk. Voor lichtkiemers, zoals klaprozen, geldt dit nog meer. Daardoor zie je vaak na werkzaamheden dat er klaprozen staan te bloeien. Het zaad is door de werkzaamheden aan de oppervlakte gekomen en kon daardoor kiemen.”
De kiemsnelheid wordt vaak overschat, vervolgt ze. “Onder optimale omstandigheden zijn er soorten die in enkele dagen kunnen kiemen. De meeste hebben meer tijd nodig: de eenjarigen meestal één tot drie weken, meerjarige meestal langer. De ontwikkeling tot een bloeiende plant vraagt vervolgens minimaal zes maar meestal acht weken, soms tot drie maanden. Meerjarige soorten bloeien het eerste jaar spaarzaam of niet, het beeld van een mooie bloemweide krijg je dan pas vanaf het tweede jaar.”

Lees het volledig artikel » (PDF-bestand)

 

Snel een bloemenweide aanleggen voor de vlinders en bijen

Infrasite - 18-08-2017

Een aantal tips van De Bolderik

Kleurrijke bloemenweides raken steeds meer in trek. Ze zijn mooi om te zien maar ook nuttig, met name als ze bestaan uit inheemse bloemen.

Het nut rijkt wat verder dan alleen dracht en waardplant voor bijen en vlinders. Zweefvliegen, hommels, gaasvliegen noem maar op, ze hebben allemaal baat bij een bloemenveld voor voedsel of beschutting. Veel insectensoorten kunnen zich maar op een paar plantensoorten voortplanten, dus meer soorten bloemen, betekent meer insectensoorten.

Het aanleggen van een bloemenweide lijkt zo simpel. Begroeiing een beetje weghalen, zaad uitstrooien, beetje regen erbij en klaar is Kees. Bij De Bolderik horen we toch vaak dat de praktijk er anders uit ziet. ‘Er groeit alleen maar onkruid', 'na 8 weken bloeit er nog steeds niets!”

Lees het volledig artikel »

 

Bij De Bolderik komen idealen en schoonheid samen!

Agrarisch West-Friesland - 2017

Zelfs op een iets wat grijze en winderige middag is het productieveld van De Bolderik in Abbekerk nog een kunstwerk. Het ecologische bedrijf van Petra Hageman en Jos Groen kweekt wilde bloemenzaden die de hectare grond opfleuren met een divers kleurenpallet. Hier komt het zaad vandaan dat uiteindelijk van veel andere openbaren gebieden en tuinen kunstwerkjes maakt. We merken dat er de laatste jaren een stijgende vraag is. Dat is goed nieuws, vooral voor de natuur in Nederland, zegt Hageman.

Ze kijkt om zich heen met een brede glimlach en wijst op de talloze bijen bij de strook Wilde Marjolein, een van de ruim 250 inheemse planten waarvan De Bolderik zaden levert. Dit is een van de redenen waarom ik dit werk zo leuk vind. We zijn bezig in de natuur. Onze kwekerij is een natuurgebied op zich. Door de planten zijn hier veel insecten te vinden. Daar komen onder andere weer veel muizen, buizerds, zwaluwen en roofvogels op af.

Lees het volledig artikel »

 

De Tuinliefhebber

In De Tuinliefhebber winter editie, 2016

In het Noord-Hollandse Abbekerk kweken Petra Hageman en Jos Groen op 1 hectare zavelgrond al jaren wilde planten. Niet om de schoonheid van de planten (hoewel die soms heel bijzonder is!) maar om hun zaden te winnen. Op die manier dragen Petra en Jos bij aan het stoppen van de achteruitgang van de Nederlandse flora.
Door: Peter Kouwenhoven

”Die achteruitgang is onder meer te danken aan de schaalvergroting in de land- en tuinbouw, het gebruik van kunstmest en chemisch/ synthetische bestrijdingsmiddelen. Hoewel je hun bijdrage aan de flora niet mag onderschatten heeft hun kwekerij nóg een belangrijke functie: je maakt mensen bewust van wat er allemaal dreigt te verdwijnen of al verdwenen is en je zet ze op die manier aan het denken.

Meer wild in tuinen en parken
O.a. met de hoveniersvakgroep Wilde Weelde probeert De Bolderik wilde planten ook te introduceren in particuliere tuinen en openbaar groen. De discussie of je wilde planten mag uitzaaien in de natuur speelt daar niet. Een tuin en openbaar groen zijn geen natuur en veel tuinen staan vol met exoten van heinde en ver.
Ook als volkstuinders.“

Lees het volledig artikel » (PDF-bestand)

 

Juli/augustusnummer van Landleven

In het juli/augustusnummer 2016 van Landleven (www.landleven.nl)

"In juli en augustus is kwekerij De Bolderik in het Noord-Hollandse Abbekerk de mooist denkbare reclame voor het toepassen van inheemse kruiden. Korenbloem, gele ganzenbloem, zandblauwtje en slangenkruid toveren het kleine stukje land tussen de weilanden om in een kleurrijk mozaïek van geel, paars, blauw en roze. Deze prachtige bloeiende massa is bovendien veel voedzamer voor onze inheemse insecten dan veel gecultiveerde tuinplanten, en bijen en vlinders kunnen veel beter bij de nectar van deze planten komen. Bovendien zitten er veel belangrijke waardplanten van bijzondere vlinders bij.
Tel daar nog eens bij op dat het veelal om sterke planten gaat die zonder veel zorg goed gedijen, en het is eigenlijk een raadsel waarom tuinen niet vol staan met deze prachtige bloeiers. “Wilde planten geven ook een heel andere beleving dan gecultiveerde tuinplanten”, voegt kweekster Petra Hageman toe. “Ik ben gek op wilde marjolein. Dat is een mooie volle plant met kransen roze bloemen. Maar anders dan tuinplanten die vaak alleen mooi zijn, ruikt wilde marjolein ook heerlijk en trekt hij massa’s insecten aan. Op een zonnige dag is het een komen en gaan van bijen, hommels en vlinders. Dat maakt hem zoveel leuker dan een ‘gewoon’ mooie plant. Wilde marjolein is voor mij niet alleen een leuk plaatje, het is een belevenis.”

Lees het volledig artikel » (PDF-bestand)

 

Inheemse wilde bloemen

In Tuin en Landschap 19, 2016

De afname van wilde bloemen op het platteland is een van de meest bepalende factoren waarom het met insecten als bijen en vlinders slechter gaat. Om het gemeenten en hoveniers gemakkelijker te maken om meer bloemen in het openbaar groen en de tuin toe te passen, bieden diverse kwekers van wildebloemenzaden bijen- en vlindermengsels aan. Een van hen is De Bolderik.

Het tweemansbedrijf in het Noord-Hollandse Abbekerk kweekt op één hectare zo'n tweehonderd verschillende soorten inheemse wilde planten. Tijdens een bezoek in augustus gonst het er van de vlinders, hommels en bijen, maar ook puttertjes en patrijzen houden zich op tuseen de bloiende planten...

Lees het volledig artikel » (PDF-bestand)
Tekst en beeld: Miranda Vrolijk

 

Bloemenzaden van Kwekerij De Bolderik geven meer kleur aan het groen

Op OpenbareRuimtesite.nl

Een bloemrijke, natuurrijke, vrolijke omgeving daar streven wij naar.
Kwekerij De Bolderik levert inheemse bloemzaadmengsels in allerlei soorten en maten. Basis daarbij zijn de inheemse bloemen. Wij proberen daarmee ons steentje bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit, niet alleen van de bloemen, maar ook van de vlinders, wilde bijen, zweefvliegen en andere insecten.

De laatste tijd wordt het steeds duidelijker hoe belangrijk de wilde bijen zijn in de agrarische sector. Het toepassen van wilde bloemenmengsels in de akkerranden speelt daarin een belangrijke rol. Insecten kunnen zich daarin vestigen en van daaruit het gewas bestuiven, of zoals sluipwespen, hun voor de agrarische sector schadelijke gastheer te lijf gaan...

Lees het volledig artikel »